Irreel

45 tekstów – auto­rem jest Ir­reel.

* * *

Czy miłość uczci­wa jest
gdy rzu­ca pod no­gi kłody
czy spra­wied­li­wa jest
gdy łez słonych ty­le na poduszce
i śla­dy zostawia
od­ciski stuletnie
przez chwilę zapatrzona
uchodzi z nas jak powietrze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2010, 20:36

Jak mnie ser­ce pie­cze a umysł swędzi, kiedy Cię nie ma obok. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 marca 2010, 21:48

* * *

Szu­kasz we mnie dzi­kich fas­cy­nac­ji,
gdy mi z głodu ser­ce bur­czy.
I niedo­borem wspomnień
tracę ener­gii cząstkę.
Ta­siemiec wyczekiwania
wyżera cen­ny tlen z mych uczuć.
Oczy mo­je dziórawe,
jak niedobór wap­nia w kościach.
A us­ta bez czerwieni,
mi­mo iż ciepłu krwi pod­le­ga.

A teoria biolo­gii jest przy mnie wyłącznie historią. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2010, 21:22

Kocham Cię, choć właśnie te słowa me us­ta splątują. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 marca 2010, 15:48

Gdy gu­bisz bu­ta, po­zos­ta­je jeszcze skarpetka.
A drze­wu w zimę po­zos­ta­je kora.
Na niebie mi­mo bra­ku słońca, ma­my księżyc.
A po­dob­no bez miłości, ma­my cho­ciaż rozum... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 lutego 2010, 21:09

Dobranoc

Ciszo ciemności,
zim­ny puchu milczenia
rozkładasz me myśli
na części westchnienia.
Ubi­jasz, upychasz
pus­tkę w mym sercu
i patrzysz,
jak lecą wspomnienia
bez sensu.

Bez blas­ku i w mroku
spoglądasz jak sowa.
Gdzie jestem?
Gdzie patrzę?
Co myślę?
Gdzie się schowam?
Zawężasz mój rozum
i płaczem wspomagasz
i kochasz
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 lutego 2010, 14:43

. . .

Głupie mam serce
pełne wzruszeń
i złości chwilowych.
Zep­su­ty w nim rytm
i bieg przestawiony.
Szme­ry w nim słychać
jak bzycze­nie sa­mot­nej pszczoły.
A ruch w nim powolny
jak liść samowolny.

Dur­ne mam serce
gdzie du­ma rozpiera.
Gdzie ko­lor czerwony
często by­wa zaplamiony.
I drży przed uczuciem
często myl­nym przeczuciem.

Po­mylo­ne mam ser­ce
mój ro­zum zamyka.
Zap­rzecza westchnieniom
wspom­nieniom umyka.
Udręką jest moją,
przecze­niem miłości.
Da­lekie od słońca
i blis­kie ku nicości.

Nieuda­ne mam serce
gdzie marze­nia bezsenne.
Źle pojmowane
wciąż by­wają obolałe.25.01.2010 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2010, 19:48

Po­kazałeś mi, że ból ser­ca nie jest tyl­ko me­taforą poetów i ob­ja­wem choroby. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 lutego 2010, 21:43

tęskno­ta.
kar­mię ser­ce wspom­nieniami,
a da­lej jest głod­ne blas­ku Twych oczu, pro­mienia uśmie­chu i ciepłego dotyku. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 10 stycznia 2010, 20:29

każdy dzień jest historią. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 grudnia 2009, 19:37

Irreel

nie szukam dzikich fascynacji, ani silnych emocji co chwil kilka. szukam porozumienia i sensu mojego codziennego istnienia miłości kawałka bez odczucia niedopałka. i świata, w którym szczęście nie ma na imię zapłata.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irreel

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność